Τι είναι ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος RCCB;

 

Ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος αναφέρεται ως RCCB, ονομάζεται επίσης RCB και RCD. Είναι μια συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής υπολειπόμενου ρεύματος που ανιχνεύει τη ροή ρεύματος και αποσυνδέει αυτόματα το κύκλωμα οποιουδήποτε κυκλώματος χαμηλής τάσης. Το RCCB μπορεί να λειτουργήσει για να προστατεύσει από ένα ελάττωμα που αναπτύσσεται στο συνδεδεμένο κύκλωμα ή το ρεύμα που υπερβαίνει την ονομαστική ευαισθησία ανά πάσα στιγμή. Ο διακόπτης κυκλώματος RCCB μπορεί να αναγνωρίσει και να ενεργοποιηθεί έναντι ηλεκτρικών ρευμάτων διαρροής, εξασφαλίζοντας προστασία από ηλεκτροπληξία που προκαλείται από έμμεσες επαφές. 

Επιπλέον, προστατεύει από ηλεκτροπληξία ή ηλεκτροπληξία απευθείας επαφής παρακολουθώντας τη ροή ρεύματος στη γραμμή. Σε ένα λειτουργικό κύκλωμα, το ρεύμα που διαρρέει τη γραμμή και επιστρέφει στο ουδέτερο είναι ίσο. Ο κύριος στόχος της εγκατάστασης ενός διακόπτη κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής από ηλεκτροπληξία ή θάνατο. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο αγγίξει κατά λάθος ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο και δεν υπάρχει RCCB, θα προκύψει σφάλμα γείωσης, το οποίο το θέτει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 

Τι είναι ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος RCCB;

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του RCCB;

Ένας διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος λειτουργεί βασικά ως αισθητήρας ρεύματος, διακόπτοντας οποιοδήποτε κύκλωμα μη ισορροπημένου ρεύματος κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα. Στην ουσία, οι διακόπτες κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους ανθρώπους από ηλεκτροπληξία και ηλεκτροπληξία. Όταν ανιχνεύει τη διαφυγή ρεύματος προς το καλώδιο γείωσης, αποφεύγει τις ατυχίες κόβοντας το κύριο κύκλωμα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Επιπλέον, προσφέρει άμυνα έναντι ηλεκτροπληξίας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από το άμεσο άγγιγμα. Είναι μια συσκευή με μηχανικό διακόπτη και ενσωματωμένο χαρακτηριστικό υπολειπόμενου ενεργοποίησης. Διακόπτει το κύκλωμα μόνο όταν υπάρχει σφάλμα γείωσης, αυτό μειώνει τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.


Εάν το σφάλμα είναι στη γείωση, τα RCCB μπορούν συχνά να χειριστούν μόνοι τους ένα σφάλμα ή ένα υπολειπόμενο ρεύμα 1 kA. Σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, άλλες συσκευές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με RCCB για να παρέχουν προστασία. Η βαθμολογία βραχυκυκλώματος των RCCB μπορεί να βελτιωθεί. Για παράδειγμα, ένα RCCB ονομαστικής ισχύος 1 kA μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο σφάλματος μεγαλύτερο από 1 kA. Συνολικά, ο διακόπτης RCCB έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει ένα άτομο από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς που προκαλούνται από σφάλματα γείωσης ή κακή καλωδίωση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις για προστασία από τη γη.

Πώς λειτουργεί το διακόπτη υπολειπόμενου ρεύματος λειτουργεί;

Πώς λειτουργεί ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος;

Ο διακόπτης κυκλώματος RCCB έχει σχεδιαστεί για να βρίσκει τη διαφορά στο ρεύμα μεταξύ Live και Neutral. Στα ηλεκτρικά κυκλώματα, η εισροή και η εκροή του ρεύματος πρέπει να είναι ίσες. Μια επαρκής ποσότητα ρεύματος θα πρέπει πάντα να ρέει μέσω της φάσης και να επιστρέφει μέσω του ουδέτερου σε ένα υγιές κύκλωμα. Το ρεύμα που διαρρέει το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να είναι ίσο με το ρεύμα που επιστρέφει μέσω του ουδέτερου καλωδίου. Σε περίπτωση σφάλματος γείωσης, το ρεύμα μπορεί να φτάσει κατά λάθος στη γη, για παράδειγμα, έρχεται σε επαφή με ένα ηλεκτρικό καλώδιο.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει λιγότερο ρεύμα επιστροφής στο ουδέτερο καλώδιο. Ο σχεδιασμός του RCCB διασφαλίζει ότι εντοπίζει συνεχώς και αντιπαραβάλλει τυχόν διαφορές (τιμή υπολειπόμενου ρεύματος) στο ρεύμα που ρέει μεταξύ του ουδέτερου και του ηλεκτροφόρου καλωδίου. Ο διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος θα απενεργοποιηθεί εάν υπάρχει έστω και μικρή διαφορά στο κύκλωμα.


Το κύκλωμα δοκιμής, το οποίο ουσιαστικά συνδέεται μεταξύ του αγωγού γραμμής στην πλευρά του φορτίου και του ουδέτερου τροφοδοσίας, περιλαμβάνεται πάντα στο RCD. Η δοκιμή του κυκλώματος με ή χωρίς την παροχή ρεύματος είναι ευεργετική. Ανάλογα με την αντίσταση που περιλαμβάνεται σε αυτό το κύκλωμα, το ρεύμα αρχίζει να ρέει μέσω του κυκλώματος δοκιμής κάθε φορά που πατιέται το κουμπί δοκιμής.

Μαζί με το ρεύμα φορτίου, αυτό το ρεύμα ρέει μέσω του πλευρικού πηνίου της γραμμής RCD. Ωστόσο, επειδή το πηνίο της ουδέτερης πλευράς του RCD διέρχεται από αυτό το κύκλωμα, θα υπάρξει ανισορροπία μεταξύ των πηνίων της γραμμής και της ουδέτερης πλευράς της συσκευής. Αυτό θα προκαλέσει το RCCB να σκοντάψει ακόμα και σε κανονικές συνθήκες για να διακόψει την παροχή. 


Το RCCB είναι μια πολύ χρήσιμη συσκευή για προστασία από ηλεκτροπληξία. Τα RCCB μπορούν να ανιχνεύσουν ρεύματα έως και 30 mA, τα οποία είναι αδύνατο να ανιχνευθούν από άλλες μεθόδους της συσκευής. Το RCCB χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως το MCB.

Ωστόσο, τα RCCB δεν προορίζονται για την ενεργοποίηση υπερφορτώσεων ή βραχυκυκλωμάτων, προορίζονται απλώς για την παρακολούθηση του υπολειπόμενου ρεύματος. Το RCCB εμφανίζεται για ονομαστικό ρεύμα, αν και αυτή η βαθμολογία αντιπροσωπεύει απλώς το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας που μπορεί να υποστηρίξει το RCCB. Τα πιο δημοφιλή RCCB είναι 30 mA και 100 mA.

Ποιοι είναι οι κανονικοί τύποι διακοπτών κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος;

Τύποι Waveform
AC Μόνο υπολειπόμενο ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα
A Υπολειμματικό εναλλασσόμενο ρεύμαΠαλλόμενο συνεχές ρεύμα
B Εναλλασσόμενο υπολειμματικό ημιτονοειδές ρεύμα έως 1000HzΠαλλόμενο συνεχές ρεύμα
Ομαλά συνεχόμενα υπολειμματικά ρεύματα
F Το κύκλωμα χρησιμοποιεί μονοφασικούς οδηγούς μεταβλητής ταχύτητας

Ποιοι είναι οι κανονικοί τύποι διακοπτών κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος;

2 Πόλος RCCB

Χρησιμοποιείται σε μονοφασική παροχή που έχει μόνο ένα ζωντανό καλώδιο και ένα ουδέτερο καλώδιο. Αρχικά, το ουδέτερο καλώδιο και το καλώδιο ρεύματος συνδέθηκαν και στα δύο άκρα. Οι περιστροφικοί διακόπτες σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το RCCB σας. Το RCCB διαθέτει επίσης ένα κουμπί δοκιμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχετε τη λειτουργία του σε τακτική βάση. Υπάρχει μια υποδοχή ενεργού καλωδίου και μια υποδοχή ουδέτερου καλωδίου για μια μονοφασική γραμμή, η οποία μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο.

4 Πόλος RCCB

Μια τριφασική σύνδεση τροφοδοσίας με ουδέτερο καλώδιο και τριφασικά καλώδια χρησιμοποιεί ένα 4-πολικό RCCB. Το ουδέτερο καλώδιο και τα τριφασικά καλώδια συνδέονται και στα δύο άκρα αυτών των συσκευών. Η μόνη πτυχή της εργασίας που διαφέρει μεταξύ ενός 2-πολικού και ενός 4-πολικού RCCB είναι αυτή. Διαθέτει τέσσερις υποδοχές όπου μπορούν να συνδεθούν τριφασικά καλώδια και ένα ουδέτερο καλώδιο και είναι κατασκευασμένο για τριφασικές γραμμές.

Ποιες είναι οι εφαρμογές για RCCB τύπου Β;

Ποιες είναι οι εφαρμογές για RCCB τύπου Β;
Ποιες είναι οι εφαρμογές για RCCB τύπου Β;

Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα πιθανότητα ηλεκτροπληξίας και ακούσιων θανάτων ως αποτέλεσμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε βιομηχανίες και ειδικότερα εμπορικές εγκαταστάσεις υψηλής τάσης. Το RCCB είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παροχή προστασίας σε πραγματικό χρόνο για ηλεκτρικά κυκλώματα. Λόγω των αναφορών από κατασκευαστές EV ότι μπορεί να συμβεί διαρροή ρεύματος συνεχούς ρεύματος κατά τη φόρτιση, τα RCD τύπου B συνιστώνται για χρήση με τριφασικούς φορτιστές EV.

Ένα RCD τύπου B παρέχει ανώτερη συνέχεια σέρβις και προστασία, επειδή ανιχνεύει ρεύμα συνεχούς ρεύματος και η τιμή ενεργοποίησης είναι σημαντικά υψηλότερη από 6 mA DC. Θα λαμβάνει επίσης ρεύμα διαρροής γείωσης σε συχνότητες υψηλότερες από 50/60 Hz, σε αντίθεση με ένα RCD-DD.

Λόγω της χρήσης μετατροπέων DC/AC σε τριφασικά φωτοβολταϊκά συστήματα, συνιστάται επίσης ένα RCD τύπου Β για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Οι τριφασικοί κινητήρες μπορούν να παράγουν διαφορετικές συχνότητες ρευμάτων διαρροής γείωσης καθώς και DC. Αυτό μπορεί να ισχύει για συσκευές όπως ο ανελκυστήρας ή ένας γερανός που τροφοδοτείται από κινητό πίνακα. Για την προστασία τους, χρειάζονται ένα RCD τύπου B, με την ονομαστική τιμή ρεύματος ταξιδιού να επιλέγεται ανάλογα με την εφαρμογή.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής κίνδυνος κραδασμών και ακούσιων θανάτων ως αποτέλεσμα, προσφέρει μια συσκευή προστασίας σε πραγματικό χρόνο για κύρια κυκλώματα που χρησιμοποιούνται εμπορικά σε βιομηχανίες και άλλες εμπορικές τοποθεσίες υψηλής τάσης. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα AT-ELE RCCB εάν θέλετε το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και τα καλύτερα διαθέσιμα RCCB.

Πελάτες από όλο τον κόσμο έχουν αγοράσει από  ΑΤ-ΕΛΕ, και έχουν απόλυτη πίστη στη μάρκα. Στο κύκλωμά σας, το RCCB είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Τα ρήγματα γης αποτρέπονται από το να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες. Σε περίπτωση ατυχήματος, όπως το άγγιγμα ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου, ένα αποτελεσματικό σύνολο RCCB είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσει η ανθρώπινη ζωή να υποστεί θανατηφόρο τραυματισμό.