AT-ELE Νέα κυκλοφορία: AT-QCB2 Tuya Smart Life WiFi Metering Smart Breaker

Τι είναι ένα AT-QCB2 έξυπνος διακόπτης;

Έξυπνος διακόπτης AT-QCB2

Ένας έξυπνος διακόπτης, όπως το AT-QCB2, είναι μια έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων σε γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ρεύμα, τάση και ισχύ. Αυτή η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα και είναι σε θέση να παρέχει πολύ πιο αξιόπιστη παροχή ρεύματος από τους παραδοσιακούς διακόπτες κυκλώματος. Το AT-QCB2 διαθέτει επίσης ένα έξυπνο τσιπ, που του επιτρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή Tuya.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος από απόσταση, παρέχοντας μεγαλύτερο έλεγχο στο ηλεκτρικό σύστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση παλαιών πόλεων, πανεπιστημιουπόλεων και ιστορικών κτιρίων και τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης των γραφείων. Ταυτόχρονα, ο έξυπνος διακόπτης ενισχύει την έξυπνη ζωή και την παραγωγή των ανθρώπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα σπίτια, εργοστάσια, συστήματα φόρτισης, φώτα δρόμου και οικονομική διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες λειτουργίες των Smart Breakers AT-QCB2;

Συγκεκριμένες Λειτουργίες των Smart Breakers AT-QCB2

Ο μικροσκοπικός έξυπνος διακόπτης AT-QCB2 της AT-ELE είναι ένα νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σχεδιαστεί για βασικούς ηλεκτρικούς παράγοντες στις γραμμές ηλεκτροδότησης. Για παράδειγμα, ο έξυπνος διακόπτης μπορεί να παρακολουθεί την τάση, το ρεύμα, την ισχύ, τη θερμοκρασία, τη διαρροή και την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει λειτουργίες όπως τηλεχειριστήριο, προστασία έγκαιρης προειδοποίησης, προστασία από βραχυκύκλωμα, στατιστικά στοιχεία μέτρησης ισχύος και εντοπισμός σφάλματος.

Οι έξυπνοι διακόπτες κυκλώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κτίρια εσωτερικών χώρων, βιομηχανία, εμπόριο, αστικά κτίρια και υποδομές για δίκτυα διανομής τερματικών χαμηλής τάσης. Ο έξυπνος διακόπτης είναι τοποθετημένος σε ράγα και διατίθεται σε μονάδες 1P, 2P, 3P και 4P.

Προστασία Smart Breakers AT-QCB2
 • Λειτουργία μέτρησης. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αναφορά τάσης, ρεύματος, ισχύος, ηλεκτρικής ενέργειας, διαρροής, θερμοκρασίας, συχνότητας και άλλων ηλεκτρικών παραμέτρων.

 • Λειτουργία συναγερμού. Συναγερμός υπέρτασης, συναγερμός υπό τάση, συναγερμός υπερέντασης, συναγερμός υπερφόρτωσης, συναγερμός διαρροής και συναγερμός υπέρβασης θερμοκρασίας.

 • Λειτουργία προστασίας. Χαρακτηριστικό προστασίας από υπέρταση, προστασία υπό τάση, προστασία από υπερβολικό ρεύμα, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από διαρροές και προστασία από υπερβολική θερμοκρασία.

 • Λειτουργία ελέγχου. Υποστήριξη τοπικής λαβής άνοιγμα/κλείσιμο, τοπικός ηλεκτρικός διακόπτης, διακόπτης τηλεχειρισμού, έλεγχος χρονισμού, έλεγχος κράτησης και άλλες λειτουργίες ελέγχου.

 • Ρύθμιση παραμέτρων. Υποστήριξη ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων προστασίας, παραμέτρων ελέγχου εργασιών και παραμέτρων επανακλεισίματος.

Οι Smart Breakers μπορούν να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό

Έξυπνοι διακόπτες είναι εξαιρετικά προηγμένα κομμάτια ηλεκτρικού εξοπλισμού που μπορούν να συνδεθούν με μια ποικιλία συσκευών ελέγχου και προστασίας κυκλωμάτων. Με την ενσωμάτωση αυτών των συσκευών με έξυπνους διακόπτες, η διαχείριση κυκλώματος μπορεί να βελτιωθεί, η ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί και το συνολικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει πιο έξυπνο και πιο αποτελεσματικό. Οι έξυπνοι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, όπως μετρητές πολλαπλών λειτουργιών, μετρητές ηλεκτρικής πυρκαγιάς, παραδοσιακούς ηλεκτρικούς μετρητές, ελεγκτές φωτός δρόμου, αυτο-επαναλαμβανόμενα προστατευτικά υπέρτασης, διακόπτες κυκλώματος και ελεγκτές φωτισμού κ.λπ.

Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν στον έξυπνο διακόπτη να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε τυχόν ανωμαλίες στο ηλεκτρικό σύστημα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Με τη συνεχή ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και των σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού, οι δυνατότητες για έξυπνους διακόπτες να ενσωματωθούν ακόμη περισσότερο με άλλες συσκευές και συστήματα αυξάνονται.

Ποια είναι η Εφαρμογές των Smart Breakers AT-QCB2;

Ποιες είναι οι Εφαρμογές των Smart Breakers AT-QCB2;

Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική καλωδίωση πολλών μονάδων παραγωγής και λειτουργίας είναι παλιά και ξεπερασμένη, με πιθανούς κινδύνους όπως υποβάθμιση της μόνωσης, φθαρμένα καλώδια και παλιούς διακόπτες κυκλώματος που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επιπλέον, η παλιά καλωδίωση μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή κρυφών αντοχών, όπως η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας των καλωδίων και των εξόδων λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί από τότε που εγκαταστάθηκε η καλωδίωση. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η καλωδίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη πιο σύγχρονων συσκευών, παρέχοντας πρόσθετα οφέλη στις μονάδες παραγωγής και λειτουργίας.

Χωρίς επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, είναι δύσκολο για γυμνό μάτι να ανακαλύψει τους πιθανούς κινδύνους και τους κινδύνους της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ανίχνευσης είναι συχνά ανεπαρκείς και δεν παρέχουν έγκαιρους ελέγχους για μια ποικιλία πιθανών κινδύνων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σωστή παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για ηλεκτρικές πυρκαγιές.

Χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ασφάλεια της ηλεκτρικής καλωδίωσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Επομένως, πρέπει να εγκαταστήσουμε έξυπνους διακόπτες για απομακρυσμένη παρακολούθηση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για να δημιουργήσουμε ένα έξυπνο σύστημα διανομής ενέργειας. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα σημεία όπου μπορούν να εγκατασταθούν έξυπνοι διακόπτες κυκλώματος.

 • Εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα

 • Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία, ορφανοτροφεία κ.λπ.

 • Κέντρα πολιτιστικής δραστηριότητας όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.

 • Σταθμοί, σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και άλλοι συγκοινωνιακοί κόμβοι

 • Εύφλεκτες και εκρηκτικές αποθήκες, επεξεργασία ξύλου, κλωστοϋφαντουργία, ψεκασμός, φαρμακευτικές και άλλες επιχειρήσεις

 • Μπαρ, Ίντερνετ καφέ και άλλοι χώροι διασκέδασης

 • Νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους σχολικούς χώρους

 • Μεταφορείς και σταθμοί βάσης πύργων

 • Φωτισμός δρόμου, φωτισμός πάρκου, φωτισμός σήραγγας

 • Μεταλλουργία, χημικά, κλωστοϋφαντουργικά και άλλα βιομηχανικά κινητήρες και συστήματα ισχύος

 • Νοσοκομεία, τράπεζες, ξενοδοχεία και άλλα μέρη με πολύ κόσμο

Smart Breakers FAQs

Πώς να συνδέσετε τον έξυπνο διακόπτη κυκλώματος στη συσκευή για το τηλεχειριστήριο;

Ο έξυπνος διακόπτης συνδέει και μεταδίδει δεδομένα μέσω WiFi. Χρησιμοποιήστε το Δικός σου APP για ορισμό εντολών, αποστολή δεδομένων, προβολή δεδομένων, ρύθμιση παραμέτρων και άλλες λειτουργίες.

Υπάρχει κάποια απαίτηση για ασύρματο δίκτυο;

Οι θύρες εισόδου και εξόδου 2P συνδέονται με το L (ζωντανό καλώδιο) και το N (ουδέτερο καλώδιο). Πρέπει να εγκατασταθεί με καλό σήμα WiFi όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή. Είναι καλύτερα αν δεν υπάρχει φράγμα μεταξύ του δρομολογητή και των έξυπνων διακοπτών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 1P και 2P;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έξυπνου διακόπτη 1P και 2P;

Τα 1P και 2P έχουν την ίδια λειτουργία αλλά διαφορετικές εξωτερικές διαστάσεις και διαφορετικές μεθόδους καλωδίωσης. Η θύρα εισόδου 1P έχει δύο καλώδια, ένα ουδέτερο και ένα ζωντανό. Υπάρχει ένα επιπλέον ουδέτερο καλώδιο και η θύρα εξόδου έχει μόνο ένα ζωντανό καλώδιο. Οι θύρες εισόδου και εξόδου 2P συνδέονται με το L (ζωντανό καλώδιο) και το N (ουδέτερο καλώδιο).

Μπορούν οι έξυπνοι διακόπτες να χρησιμοποιηθούν ως κεντρικός διακόπτης;

Ναι, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον έξυπνο διακόπτη ως κεντρικό διακόπτη. Αλλά για το τηλεχειριστήριο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί με WiFi, επομένως βεβαιωθείτε ότι το WiFi δεν μπορεί να αποσυνδεθεί. Αυτός ο έξυπνος διακόπτης μπορεί να χρησιμεύσει ως κεντρικός διακόπτης εάν έχετε δρομολογητή συνδεδεμένο σε αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.

Τι είδους έξυπνο ηχείο μπορεί να συνδυαστεί με έξυπνους διακόπτες;

Ο έξυπνος διακόπτης μπορεί να λειτουργήσει με Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest, Yandex και Tmall Genie.